Mzda

Mzdu obdržeti – ztráta

Myš

Myši v pasti chycené – vítězství nad nepřítelem
Chytati – předcházet skutkům zlých lidí
Pískat slyšeti – před nebezpečím varován býti

Myslivec

Myslivec – lehkomyslnost

Myrta

Myrta – brzy se zamiluješ nebo provdáš

Mýdlo

Mýdlo dostati – přátelé tě osvobodí od nesnází
Míti – ošizen nebo oklamán budeš
Viděti – po kluzkých cestách choditi

Muž

Muž – zdraví a síla, vousatý – zlost

Mušle

Mušle – smutná zpráva zdaleka

Mučení

Mučit viděti, sebe nebo jiného – vysvobození od smrti

Mše

Mše, býti na ní přítomen – nastávající radost

Mříže

Mříže – vysvobození ze smutného stavu