Myš

Myši v pasti chycené – vítězství nad nepřítelem
Chytati – předcházet skutkům zlých lidí
Pískat slyšeti – před nebezpečím varován býti