Jitřenka (hvězda)

Jitřenka ( hvězda ) – štěstí

Jíst

Jíst viděti – pozvání, k jídlu býti pozván – ctěn býti
Jísti sám – budeš oklamán aneb nemocen, nečistá aneb špatná jídla – nespokojenost ,nemoc

Jiskra

Jiskry – dobrý příjem

Jinovatka

Jinovatka na poli – slabost

Ježek

Ježek – zlého závistníka míti, též úmrtí příbuzného

Jezevec

Jezevec, jej chytiti – změna obydlí

Jezero

Jezero, na tichém jezditi – bohatství, šťastný sňatek, na bouřlivém jezditi – trápení a starost v lásce

Jezdec / Jezdit

Jezdce, jak s koně spadne viděti – škoda, když se mu zase na koně pomůže – štěstí, s koně slézat viděti – přítele ztratiti Jezditi na koni – ke cti a hodnosti se dostaneš Jezditi ve vozíku – velká ztráta Jezditi v kočáře – na svatbu aneb křtiny budeš pozván Jezdit viděti – nepřízeň Jezditi […]

Jetel

Jetel obdělávati – štěstí v domě
Jetel čtyřlistý – štěstí, hledati – nespokojenost
Jetelové pole – nadějná budoucnost, kvetoucí – jiným budeš užitečný

Ještěrka

Ještěrka – neštěstí, nepřátelé, od ní kousnut býti – mnoho trápení
Ještěrky viděti – pronásledování, neštěstí