Jezdec / Jezdit

Jezdce, jak s koně spadne viděti – škoda, když se mu zase na koně pomůže – štěstí, s koně slézat viděti – přítele ztratiti
Jezditi na koni – ke cti a hodnosti se dostaneš
Jezditi ve vozíku – velká ztráta
Jezditi v kočáře – na svatbu aneb křtiny budeš pozván
Jezdit viděti – nepřízeň
Jezditi a převrhnut býti – brzká nehoda