Ozdoba

Ozdobu viděti – rodičům smrt

Ozbrojit se

Ozbrojiti se – budeš mít nepřátele

Ovoce

Ovoce na stromech viděti – dobré znamení, jísti – veselí se oddávati, česati – hodné sousedy dostaneš, v koších uložené viděti – dobrý zdar
Ovoce spadané – nehoda

Ovce

Ovce pásti – štěstí, jmění, když jsou bílé – věrné přátele míti, trkati se viděti – namáhání, nemoc, velké stádo viděti – spokojenost se současným stavem, ovce stříhati – velký zisk, zabíjet vid

Otvor

Otvory ve zdi – dobrá nálada

Otrok

Otroky viděti – starost, bída

Otec

Otec, jej mrtví mrtvého viděti – velmi zle
otcem se státi – dobrých časů se dočkati
otcem býti mnoha dětí – přibývání starostí

Oštěp / Kopí

Oštěp aneb kopí viděti – nenávist a nepřátelství

Ostruhy

Ostruhy nositi – marnivost

Ostrov

Ostrov viděti – samota, na něm býti – obdržíš nějaký úřad