Otec

Otec, jej mrtví mrtvého viděti – velmi zle
otcem se státi – dobrých časů se dočkati
otcem býti mnoha dětí – přibývání starostí