Ostrov

Ostrov viděti – samota, na něm býti – obdržíš nějaký úřad