Ovce

Ovce pásti – štěstí, jmění, když jsou bílé – věrné přátele míti, trkati se viděti – namáhání, nemoc, velké stádo viděti – spokojenost se současným stavem, ovce stříhati – velký zisk, zabíjet viděti – bezcitnost, mladé dovádět viděti – ve společnosti zábavným býti
Ovčáka, pastevce viděti – příjemné setkání