Ovoce

Ovoce na stromech viděti – dobré znamení, jísti – veselí se oddávati, česati – hodné sousedy dostaneš, v koších uložené viděti – dobrý zdar
Ovoce spadané – nehoda