Oštěp / Kopí

Oštěp aneb kopí viděti – nenávist a nepřátelství