Jíst

Jíst viděti – pozvání, k jídlu býti pozván – ctěn býti
Jísti sám – budeš oklamán aneb nemocen, nečistá aneb špatná jídla – nespokojenost ,nemoc