Chudoba

Chudobný býti – všem dobře
Chudobný lid ( mnoho ) viděti – neštěstí