Chřest

Chřest řezati – veselé dny zažíti, jísti – stálé zdraví míti