Tulipán

Tulipány, trhati – lehkomyslné chování
v pokoji míti – do dobrých okolností se dostaneš
zalévati – nedůvtipné děvče milovati