Řeka

Řeku čistou viděti – čisté úmysly míti, kalnou a nepokojnou – máš něco zlého v úmyslu