Štít

Štít, míti – do rozepře zapleten býti
Štít na hospodě viděti – špatný obchod míti, krátká radost