Štěnice

Štěnice viděti – dlouhá chvíle, hněv, dotěrná známost
Štěnice, od nich poštípán býti – bohatství