Notář

Notáře přicházejícího viděti – důležité noviny, psát viděti – podíl na dědictví, s ním něco projednávati – brzký sňatek