Nůž / Nůžky

Nůž viděti – pozvání do společnosti, odložiti – výstraha, brousiti – čekají tě rozepře, míti – pronásledování, též chudoba, s ním řezati – nestálost v zaměstnání, s ním se pořezati – posměch
Nůžky – užitek, dobrý obchod, často též pomluva