Hřbitov

Hřbitov viděti a býti na něm – blízké štěstí
procházeti se po něm – blízká smrt někoho z tvé rodiny
v uzavřeném býti – uzdravení milé osoby