Hra

Hru vysokou hráti a vyhráti – ztratíš přátele a útěchu
Hru loutkami viděti – málo důležitou službu dostaneš