Hrozny

Hrozny jísti, zralé – obveselení, nezralé – starosti a nepříjemnosti, světlé – osvědčení své nevinnosti, červené, modré aneb černé – spácháš zlý skutek
Hrozny tlačiti – své věci dobře upotřebíš