Vzduch

Vzduch, viděti čistý a jasný – štěstí v přátelství, lásce a ve všem podnikání
Vzduch mlhavý – starost a trampoty, příjemný a vonný – pokoj a příjemnou společnost