Výstřel

Vystřelení z děla slyšeti – hrozící záhuba