Umrlčí (Mrtvou)

Umrlčí kosti viděti – různice, hádka
Umrlčí hlavu viděti – nějaké tajemství odkrýti
Umrlčí komoru ( márnici ) navštíviti aneb viděti – milovaného přítele ztratiti aneb nemocným býti