Útěk

Útěk, někomu pomoci k útěku – pro dobrotu na žebrotu
Sám utéci – nebezpečí šťastně ujdeš