Dvojče

Dvojčata viděti – požehnání v manželství, svobodným svůdnictví a starosti