Dukát

Dukáty viděti – veselost, najíti – šťastný býti, dostati – snášenlivost