Důtka

Důtku aneb domluvu někomu činiti – odvážlivým a neprozřetelným býti, sám dostati – potrestán býti