Fíky

Fíkový strom, listy z něho trhati – zahanben býti
Fíky sušené – zmenšení jmění, darem obdržeti – přátelské zacházení, jísti – k lepším poměrům se vzmoci