Fíky

Vidět nebo jíst a chutnají-li ti – sladké – štěstí v lásce
pomocí jiné osoby dosáhneš majetku nebo lepšího postavení.
Darem je dostat – těš se, neboť se přibližuje splnění toho, na co tak dlouho čekáš.
Jíst nebo vidět nedozrálé – nechutné – nemilé soudy, zármutek.