Fazole

Fazole jísti – nemoc, také špatná pověst, sázeti – nové zaměstnání
Fazole aneb ledvinový hrách jísti vařené – dlouhotrvající rozepře, jsou-li fazole syrové – důležitá věc, fazole když pěkně rostou a kvetou – budeš mít starost o vlastní budoucnost, fazole klíčit viděti – dosáhneš svého cíle