Fermež

Natírat s ní – úraz, přelévat nebo rozlít jí – varuj se nebezpečí.