Červ

Červy viděti – před zlomyslnými se měj na pozoru, zabíti – od neduhu opouštěn býti, před nimi se leknouti – výstraha před nepřítelem