Čtení

Čísti zábavné knihy – útěcha, uspokojení, knihy poučné aneb pobožné – šťastná spokojenost, psané – zámožnost