Česat se

Česati se – prospěch, česati zamotané dlouhé vlasy – těžká, marná práce