Čočka

Čočku jísti – dobré časy míti, roztrousiti – sám sobě škodu učiniti, viděti – své věci dobře upotřebiti