Česnek

Česnek viděti aneb cítiti – hádka, trhati aneb koupiti – se Židy obchod vésti, jísti – nečistota