Žito

Žitné pole viděti – užitek, radost, klasy trhati – výhru míti
Žito do ruky bráti – neduživý býti, jísti – dobrá pověst jde o tobě, sám vázati – radost, řezati a vyschlé viděti – škodolibým býti, dostati – zisk