Žíla

Žíly viděti – duševní strach, viděti otevřít – tvoje mysl se zkormout, sobě otevříti nechati – budeš mít hádku