Goliáš

potkati ho a s ním mluviti – pro ženu dostaveníčko, pro muže prospěch u ženy
spatřiti ho s Davidem – přemůžeš sebesilnějšího