Generál

viděti ho – rvačka v domě, podvod či mrzutost