Žena

Ženu svou jinému oddati se viděti – zjinačení tvého stavu
Žena, když vidí svého muže s jinou – porodí dceru
Ženy, mnoho jich pohromadě viděti – ukřivdění
Ženu líbati – zisk, vzíti si – svár
Ženu krásnou viděti – jsi zamilovaný, se zrzavými vlasy – býti pronásledován, s dlouhými vlasy – štěstí a čest
Ženám lichotiti – od pochlebníků ošizen býti
Ženu těhotnou viděti – příjemná novina, svou manželku porodit viděti – zdar a štěstí, nahou viděti – marná žádost, zahanbení
Ženu starou viděti – neštěstí, sobě pojmouti – radostné shledání, míti hezkou – žárlivým býti, bíti – v nespokojenosti žíti, ženu těhotnou – odpuštění
Ženy, v jejich přízni býti – svár míti, když se muž promění v ženu nebo žena v muže – zasnoubení, modliti se viděti – velmi dobře, s černými nebo hnědými vlasy – nemoc aneb smrt
Ženy vidět nositi šaty – starost a neštěstí, viděti nebo v jejich společnosti býti – nevěrnost a klevety