Žid

Žid – škoda
Židy, od nich nějakou službu míti – nenadálé veselí, štěstí, s nimi mluviti – ztratiti na vážnosti, vést s nimi obchod – ztráta dříve nabytého jmění