Inženýr

Inženýrem býti: svou budoucnost si sám vybudujete