Abatyši

  • milovati se s ní: svoji dobročinnost bereš na velkou váhu
  • v klášteře: přísný pořádek při malé stravě
  • viděti – hrdost, změna, štěstí
  • viděti ji : znamená v domě, v obchodě atd. velkou změnu
  • viděti: pozor na pýchu a lest.