Abel

Kainem ho zabíti viděti: tvá modlitba či prosba zůstane nevyslyšena