Akvárium

Stane se ti něco nepříjemného. (14)
viděti: při zkouškách budeš plavati, očekávají tě hádky a nepřátelství, upadneš do bídy a žalu