Almara

kupovati ji: svatba v příbuzenstvu
plná: dobré bytí
prázdná: chudoba
se šatstvem: obdržíš dar
viděti nebo ji posouvati – různice s manželkou