Almužna

bráti ji: znamená tvé ponížení nebo nouzi
dávati ji: budeš pomluven, očekávají tě nepříjemné věci
přijímati: dobré příjmy.
rozdávati almužnu – výhra
rozdávati: prospěch z podnikání.